TAVOITEOHJELMA


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Lähde: Suomen KennelliittoVuoden 2016-2020 JTO on poikkeuksellisesti voimassa vuoden 2021 loppuun yhdessä nykyisen PEVISA:n kanssa.


Weimarinseisojien jalostuksen tavoiteohjelma käydään seuraavaksi läpi Saksanseisojakerhon kevätkokouksen yhteydessä olevassa Roturyhmien kokouksessa 24.4.2022 klo 10.30. Jos haluat vaikuttaa asiaan menethän silloin paikalle ja olet Saksanseisojakerhon jäsen.


Weimarinseisojien JTO:n pääset tustumalla alla olevasta .pdf esitteestä.