TAVOITEOHJELMA


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Lähde: Suomen Kennelliitto
Weimarinseisojien 1.1.2023 voimassa oleva JTO/PEVISA ajalle 1.1.2023-31.12.2026. .

*Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.

*Koiralle rekisteröidään korkeintaan 21 pentua, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

*Astutushetkellä tulee koirilla olla vähintään KAER (kanakoirien erikoiskoe) 3-tulos. Vastaava ulkomainen koetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella.

*Suomeen rekisteröidyille typistetyille tuontiuroksilta ei vaadita koetulosta.”


Weimarinseisojien JTO:n pääset tustumalla alla olevasta .pdf esitteestä.