TAVOITEOHJELMA


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Lähde: Suomen Kennelliitto


Vuoden 2016-2020 JTO on poikkeuksellisesti voimassa vuoden 2021 loppuun yhdessä nykyisen PEVISA:n kanssa.


Weimarinseisojien JTO:n pääset tustumalla alla olevasta .pdf esitteestä.