YLEISTÄ

Weimarinseisojakerho ry - Weimaraner Club of Finland - perustettiin tammikuussa 2005 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 27.06.2005. Weimarinseisojien virallinen rotujärjestö Suomessa on Saksanseisojakerho ry.

Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on edistää weimarinseisojien rodunomaista käyttöä metsästyksessä. Yhdistys pyrkii myös kokonaisvaltaisesti edistämään puhdasrotuisten lyhyt- ja pitkäkarvaisten weimarinseisojien jalostusta ja kasvatusta. Näihin päämääriin pyritään järjestämällä harjoitustilaisuuksia ja muita tapaamisia jäsenistölle. 

Weimarinseisojakerho tiedottaa jäsenilleen tapahtumista ja weimarimaailman uutisista näiden kotisivujen lisäksi neljä kertaa vuodessa jäsenille lähetettävässä Uutiskirjeessä ja kerhon facebook -sivuilla.

Kerhon jäseneksi ovat tervetulleita kaikki rodusta kiinnostuneet!